آهنگ ها را گوش کنید

ترکیبی از موسیقی در حال گسترش را از هنرمندان نوظهور و بزرگ در سراسر جهان کشف، پخش و به اشتراک بگذارید.

گوش دادن به موسیقی در همه جا، هر زمان

Lorem Ipsom is sitting in the park. He is an urban elite who likes to listen to music in his spare time.

لیست های پخش را با هر آهنگی، On-The-Go ایجاد کنید

Sit Amet can create music playlists at will and collect the playlists of interest.

فراخوان از همه سازندگان

برای ارتباط با طرفداران، به اشتراک گذاری صداهای خود و افزایش مخاطبان خود، وارد 轻音乐航 شوید.

  • آپلود آهنگ ها
  • بررسی آمار

آماده برای تکان دادن دنیای خود.

阅读小助手