Nghe các bài hát

Khám phá, phát trực tuyến và chia sẻ một tổ hợp âm nhạc không ngừng mở rộng từ các nghệ sĩ lớn và mới nổi trên khắp thế giới.

Nghe nhạc mọi nơi, mọi lúc

Lorem Ipsom is sitting in the park. He is an urban elite who likes to listen to music in his spare time.

Tạo Danh sách phát với bất kỳ bài hát nào, On-The-Go

Sit Amet can create music playlists at will and collect the playlists of interest.

Kêu gọi tất cả những người sáng tạo

Truy cập 轻音乐航 để kết nối với người hâm mộ, chia sẻ âm thanh của bạn và tăng lượng khán giả của bạn.

  • Tải lên bài hát
  • Kiểm tra số liệu thống kê

Sẵn sàng để khuấy động thế giới của bạn.

阅读小助手